Начало

Нека новата Година бъде началото на нови лични и професионални успехи.
Много нови пътувания !

Цени

Разполагаме с автобуси за всякакви поводи.

Цени от 1.60 – 1.80 лв/км.

Места от 54, 56 и 62.

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ С ФИРМА

„ВИТОША-ЕКСПРЕС” ООД

 1. Със закупуването на билет превозвачът сключва договор за превоз на пътника, като поема своите отговорности, съгласно чл.чл. 42 – 48 от Закона за автомобилните превози.
 2. Презаверка на билет:
 • Билет може да бъде презаверен на касите на фирмата, преди часа на заминаване, в случай че за новите дата и час има свободни места.
 • Презаверен билет не може да бъде върнат.
 • При отказ от пътуване, направен само за втората посока на двупосочен електронен билет, не се възстановяват суми. Възможна е само презаверката му за други дата и час, в случай че има свободни места.
 1. Превозвачът не носи отговорност за откраднати или изгубени билети.
 2. Всеки багаж се маркира с багажен стикер, срещу който пътникът го получава при пристигане. Превозвачът носи отговорност само за багаж на който има поставен стикер. За съхраняване на ръчния багаж отговорност носи пътника.
 1. В случай на неосъществено пътуване по вина на превозвача, се възстановява само стойността на неосъществената част от пътуването 
 1. Превозвачът не носи отговорност за закъснения в случаи на независещи от него обстоятелства, като стачки, задръствания, лоши атмосферни условия, катастрофи и други, които превозвачът не e могъл да предвиди и предоврати.
 2. Всеки пътник носи лична финансова отговорност за нанесени от него щети на превозното средство.
 3. Анулиране на билет:

      До 72 часа – 10 % неустойка

      От 72 до 24 часа – 50% неустойка

      По-малко от 24 часа преди пътуването 100% неустойка

 1. Ползването на предпазните колани по време на пътуване е задължително!