Контакти

Контакти

Централен офис:
София, бул. “Княгиня Мария .Луиза” – 100
Централна автогара, ет.2, офис 1
тел. 02/ 8 133 136
Билетен център София:
Централна автогара, каса – № 13
тел. 02/ 8 133 134; 02/ 8 133 135; 0886 62 02 11