Проекти

                                                            

ВИТОША-ЕКСПРЕС ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-12421-C01 за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Изпълнението на договора стартира на 04.09.2020 г. и приключва на 04.12.2020 г. Получената помощ е в размер на 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

www.eufunds.bg

 

Проект BG16RFOP002-2.073-12421 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

################################################################################################

ВИТОША-ЕКСПРЕС ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.091-0166-C01 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Общата стойност на проекта е 100 712,00 лева, от които 85 605,20 лева европейско съфинансиране и 15 106,80 лева национално съфинансиране.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.091-0166-C01 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

################################################################################################

ВИТОША-ЕКСПРЕС ООД е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-6094-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Изпълнението на договора стартира на 27.08.2021 г. и приключва на 27.11.2021 г. Получената помощ е в размер на 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0 лв. национално съфинансиране.

www.eufunds.bg

Проект BG16RFOP002-2.089-6094 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.